Renovatie Koningin Wilhelminaschool Leerdam

De renovatie aan deze school is gestart in 2012. Het project had wat voeten in de aarde vanwege de duurzaamheidsambities bij aanvang. Uiteindelijk is het gelukt om de ambities waar te maken, het project is in 2020 opgeleverd.

Wanneer je de school betreedt is er binnen weinig meer zichtbaar van hoe het er voorheen uitzag. We hebben de school nagenoeg helemaal heringericht. Ook het exterieur is aangepakt en oogt fris en modern.

De school is voorzien van decentrale CO2-gestuurde ventilatie en LED-verlichting. Het casco is geïsoleerd door de buitenkozijnen met boeiboorden te vervangen en door zowel de gevels als de platte en hellende daken na te isoleren. Ook is voorzien in ‘slimme’ thermostaatknoppen, die schakelen op aanwezigheid en daardoor het gasverbruik minimaliseren. Als laatste hebben we een veld zonnepanelen gelegd, die ervoor moet zorgen dat wat er aan stroom nog wordt verbruikt zelf wordt opgewekt.

Dankzij de verduurzamingsacties is de Koningin Wilhelminaschool nu een BENG-school (bijna energie neutraal). De ventilatiegraad voldoet daarnaast aan het Programma van Eisen Frisse Scholen.

Renovatie van monumentale Rietveldschool in Badhoevedorp

Het Rietveldgebouw is een werk van een groot, richtinggevend 20e-eeuws architect, Gerrit Th. Rietveld. Het gebouw is qua casco goed bewaard gebleven en is anno 21e eeuw van monumentale waarde.

Begin 2012 heeft Lakerveld de opdracht ontvangen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om het Rietveldgebouw te integreren in de nieuw te bouwen G.T. Rietveldschool te Badhoevedorp. De uitkomst van dit onderzoek was dat het integreren van het Rietveldgebouw in de nieuwe school goed mogelijk was mits het Rietveldgebouw intensief gerestaureerd zou worden en het nieuwbouwdeel qua vormgeving en aansluiting zorgvuldig ingepast zou worden.

Het nieuwbouwdeel van de G.Th. Rietveldschool is ontworpen door RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland, de directievoering en toezichthouding ligt bij Lakerveld.

In 2014 hebben wij de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Het gehele project, restauratie en nieuwbouw, is samengevoegd en aanbesteed in opdracht van SOPOH (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer).

In de restauratie van het originele pand, wordt de gevel teruggebracht naar hoe het in de tijd van Rietveld was. Aan de binnenkant van het pand worden alle onderdelen van hoogwaardige monumentale waarde behouden. Alles wat nieuw geplaatst wordt, heeft een knipoog naar de tijd van Rietveld, zodat oud en nieuw mooi bij elkaar aansluiten.