Samen van plan tot uitvoering

Aan een restauratieplan gaan tal van keuzes en beslissingen vooraf. In het hele traject kan Ingenieurs- & Architectuurbureau Lakerveld BV een grote adviserende rol spelen. Door onze jarenlange ervaring met herinrichting, restauratie, renovatie of uitbreiding van monumenten. Dat geldt niet enkel voor grootschalige projecten, maar bijvoorbeeld ook als een deel van de afwerking van een interieur aangepast moet worden. Bureau Lakerveld helpt alle potenties die een monument heeft volledig te benutten, waardoor een gezonde exploitatie mogelijk is. Daarbij staat de balans tussen functionaliteit en esthetiek voor ons centraal.

Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau BV is sinds 2011 EMA gecertificeerd. EMA staat voor  Erkenningsregeling Monumenten Adviesbureau. Deze erkenning vormt een waarborg voor de te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding.

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV heeft zich in 30 jaar ontwikkeld van een restauratiebureau, dat zich bezig hield met het restaureren van monumentale gebouwen tot een bureau dat, met 14 medewerkers, over de hele breedte van de bouwpraktijk opereert.  

Restauratie

Het opstellen van restauratieplannen, plankostenregelingen, haalbaarheidsstudies en projectcoördinatie. Haalbaarheidsstudies komen vaak samen met de groep architectuur tot stand. De tijd waarin we leven kenmerkt er zich in dat vele monumenten en met name kerkgebouwen en boerderijen hun oorspronkelijke functie geheel of gedeeltelijk gaan verliezen. Een trend die zich naar verwachting door zal zetten. Lakerveld ingenieurs- & architectenbureau BV is gespecialiseerd in het vinden van passende oplossingen voor iedere situatie. 

Het voortraject van een restauratie, renovatie of herinrichting is zeer bepalend, omdat in deze fase richtingen worden vastgelegd. Hierin wordt het programma van eisen in nauw overleg met de opdrachtgever door Bureau Lakerveld opgesteld, waarin de ‘probleemstelling’ en het ‘doel’ zijn verwerkt. Omdat ieder monument uniek is, wordt als uitgangspunt gesteld dat de monumentale waarden als een rode draad door het plan van aanpak loopt.