Opdrachtgever: Zuivelcoöperatie DeltaMilk B.A.,

Realisatie fase 1: november 2020 – juli 2021

Omschrijving:

Begin 2019 heeft Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau de architectenselectie gewonnen voor de restauratie en herbestemming van de leegstaande boerderij aan de Abbekesdoel 2 te Bleskensgraaf. De boerderij, inclusief erf en overige opstallen, is sinds 2014 in eigendom van de Zuivelcoöperatie DeltaMilk. Naast de herbestemming van de boerderij heeft Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau ook het concept en ontwerp gemaakt voor de erfinrichting en de herbestemming van de bijbehorende varkensschuur.

De negentiende-eeuwse T-boerderij heeft volgens de bouwhistorische verkenning, opgesteld door Bureau Helsdingen, onderdelen van een voorganger op deze locatie, te weten een kelder, de constructie van het achterhuis en vermoedelijk een deel van de achtergevel van het voorhuis. De bouwhistorische verkenning heeft als uitgangspunt gediend voor de conceptontwikkeling van de herbestemming van de boerderij, waarbij qua indeling wordt teruggegrepen op de tijdsperiode 1900-1960 met eigentijdse toevoegingen.

In 2019 heeft Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau de boerderij geïnspecteerd en de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Het project zal in fases uitgevoerd gaan worden. De eerste fase omvat de restauratie van de T-boerderij inclusief herbestemming naar een ontmoetingsplaats voor de kaasfabriek De Graafstroom in het achterhuis en een landstreekwinkel in het voorhuis. Daarnaast wordt het plan voor de erfinrichting deels uitgevoerd met o.a. een moestuin ten behoeve van de landstreekwinkel.

Het werk wordt uitgevoerd door Oome Raamsdonk B.V. Uitvoeringsbegeleiding wordt verzorgd door Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau.