Begin mei is de restauratie van de Hervormde kerk in Kedichem gestart. Gemeente Leerdam en de kerkelijke gemeente trekken hierin gezamenlijk op. De werkzaamheden zullen worden begeleidt door ons bureau.