De toren van de kerk te Kinderdijk staat in de steiger en de restauratie is begonnen. De kerk en toren zijn een rijksmonument en zijn in 1923 ontworpen door de architect Jan Wils. Op verschillende niveaus zijn in de gevels van de toren langwerpige gevelopeningen aanwezig. Deze gevelopeningen bevinden zich tussen natuurstenen banden die ca. 25 cm buiten de gevels uitsteken waardoor de toren een kenmerkend silhouet heeft. Veel van deze natuurstenen banden zijn er slecht aan toe. Eind 2013 vielen er brokstukken naar beneden. Een deel van de natuurstenen banden worden vervangen en het overige gerestaureerd. De restauratie wordt gesubsidieerd door de Provincie Zuid-Holland.