Opdrachtgever: Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH

Realisatie: november 2020 – december 2021

Omschrijving:

De G.Th. Rietveldschool is een complex van gebouwen dat in de loop der jaren is ontstaan. De school die door Rietveld ontworpen is, werd als eerste gebouwd, in 1963. Later is in de jaren ‘70 een kleuterschool op het terrein gebouwd die in de jaren ‘90 verbouwd werd tot basisschool. Verder zijn er in de jaren negentig in verschillende fasen noodlokalen op het terrein gebouwd. In deze tekst zal op de door Rietveld ontworpen school het Rietveldgebouw worden genoemd.

Begin 2012 heeft Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau van SOPOH opdracht ontvangen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om het Rietveldgebouw te integreren in de nieuw te bouwen G.T. Rietveldschool te Badhoevedorp. De uitkomst van dit onderzoek was dat het integreren van het Rietveldgebouw in de nieuwe school goed mogelijk was mits het Rietveldgebouw  intensief gerestaureerd zou worden en het nieuwbouwdeel qua vormgeving en aansluiting zorgvuldig ingepast. Het nieuwbouwdeel van de G.Th. Rietveldschool is ontworpen door RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland.

Het Rietveldgebouw is een werk van een groot, richtinggevend 20e-eeuws architect, Gerrit Th. Rietveld. Het gebouw is qua casco goed bewaard gebleven. Het Rietveldgebouw is een bouwwerk van 25 bij 67,5 meter. Het heeft een zeer regelmatige plattegrond die is opgebouwd uit een stramien van circa 2,5 bij 2,5 meter. Het gehele volume van één laag, kent verspringende daken die allemaal worden gedekt door platte daken. Het Rietveldgebouw kent een heldere opzet en een sterk horizontale belijning, dit komt met name door de platte daken die op verschillende plaatsen zijn voorzien van overstekken en door de verschillen in hoogte tussen de afzonderlijke programmaonderdelen van het gebouw. Zo zijn de lokalen hoger vormgegeven dan de gangen, de entreehal en de entreeluifel. De buitenentree wordt overdekt door een grote, rechthoekige luifel die voor de gebouwmassa uitsteekt en waardoor de entree duidelijk gemarkeerd wordt. De hal is hier achter gesitueerd en wordt bereikt via een transparant tochtportaal. Aan de hal zijn verschillende ruimten gegroepeerd: de twee gangen die naar de lokalen leiden, de voormalige directiekamer, de toiletten en de garderobe en het toilet voor de leerkrachten. Aan het einde van de hal bevindt zich tevens de achteringang van het schoolgebouw.

In 2014 heeft Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau in opdracht van Stadsherstel Amsterdam (voorlopige eigenaar) de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Het gehele project, restauratie en nieuwbouw is als totaalproject samengevoegd en aanbesteed in opdracht van SOPOH. Voor borging van de restauratiekwaliteit zijn aanvullende voorwaarden in het restauratiebestek gesteld voor de uitvoerende aannemers en met name de onderaannemers. 

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk. Uitvoeringsbegeleiding wordt verzorgd door Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau.