Woensdag 18 mei 2016 is de restauratie van het monumentale kerkinterieur van de Dorpskerk te Barendrecht technisch opgeleverd. In de achterliggende periode zijn de eeuwenoude kansel, het doophek, de boerenbank en het Tiengebodenbord gerestaureerd door fa. Hekkers en van ’t Spijker uit Wilp. De tekstpanelen zijn gerestaureerd door fa. De Rietflint. De feestelijke opening is gepland op zaterdagmorgen 18 juni 2016. Als uitgangspunt voor de restauratie is, zoals het hoort, de restauratieladder gebruikt. Zo veel als noodzakelijk is en zo weinig als mogelijk is. Conserveren door reinigen en repareren door partieel herstel uit te voeren middels uitstukken en verstevigen. Het Tiengebodenbord is verstevigd en in de preekstoel is onzichtbaar, zonder schade aan te brengen, een staalconstructie als versterking aangebracht.
IMG_6162

IMG_6163