Werk in uitvoering van de restauratie Zusterplein 14 – 20 te Zeist. De nadruk ligt op het restaureren van daken en goten.