Door ons zijn dit jaar een flink aantal SIM-aanvragen (Subsidie Instandhouding Monumenten) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediend. Variërend van raadhuizen, kleine en grote kerkgebouwen, oude en jonge monumenten.
De RCE heeft de beslissingen op de ingediende SIM-aanvragen vorige week verzonden. Voor 22 aanvragen heeft de RCE een beschikking afgegeven, met een totale subsidietoekenning van €1.098.376,-.

Ook dit jaar staan wij weer voor onze opdrachtgevers klaar om SIM-aanvragen op te stellen en in te dienen. Momenteel hebben we al diverse opdrachten voor het maken van SIM-plannen. Daarnaast blijven wij bij diverse werken betrokken bij de uitvoering van de gemaakte plannen.

Per 1 januari 2019 wordt de fiscale aftrek voor het onderhoud aan Rijksmonumenten omgezet naar een subsidieregeling. Hierdoor kan aankomend jaar ook voor woningen, of gebouwen die van oorsprong een woonfunctie bezaten, een SIM-aanvraag worden ingediend. Alle huidige en toekomstige particuliere eigenaren kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor de instandhouding van hun rijksmonumentale woningen. Eigenaren krijgen door de regeling compensatie van de meerkosten die gemaakt worden voor het behoud van de monumentale waarden. Dat houdt in dat eigenaren in de regeling maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte kosten.