De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Naast ventilatie mogen ook andere duurzaamheidsmaatregelen worden meegenomen. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau heeft zich de regeling bij de specifieke uitkering snel eigen gemaakt en heeft enkele opdrachtgevers ontzorgd in het leveren van de projectplannen. Inmiddels druppelen de beschikkingen binnen en zijn er nog enkele potentiële projecten die wachten op besluitvorming.

Het mooie nieuws is dat we inmiddels met twee locaties aan de slag zijn om de luchtverversing binnen de normen te krijgen. Door gebruik te maken van de schoolvakantie kan lokaal voor lokaal worden afgewerkt binnen de afgegeven planning in het projectplan.

Doordat de regeling vrij onverwacht op is gekomen, kon dit niet worden meegenomen in een strategische duurzaamheidsgedachte. Dat betekent voor één locatie dat verlichting, die reeds was omgebouwd naar LED niet meer passend is. Door goed overleg krijgen deze armaturen alsnog een tweede leven. Namelijk in één van de andere locaties waar het verduurzamen van de verlichting een brug te ver was in verband met een ontbrekende stip op de horizon betreffende de levensduur van het pand. Zo voorkomen we desinvesteringen.

De regeling is zo goed als uitgeput, maar is formeel nog open tot 30 juni 2021. We zijn u graag van dienst.

Momenteel wordt er gewerkt aan de tweede tranche, waar we ons ook weer in zullen verdiepen. Goed om nu vast na te denken over de wensen, die er zijn met uw schoolgebouw