In de eerste maanden van 2021 zijn er onder verantwoording van Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau een groot scala aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook in de achterliggende vakantieperiode ging dat gewoon door. Diverse locaties zijn verrast door verbeteringen en verfraaiingen, waardoor het nog leuker wordt om voor de klas te staan. Ook zijn enkele locaties voorzien van nieuwe decentrale ventilatieunits met (top)koeling, mede mogelijk gemaakt door de SUVIS-regeling. Het klimaat voldoet in de betreffende ruimten aan Frisse Scholen Klasse B, waardoor het staan voor de klas niet alleen leuk is, maar waardoor zelfs de leerling graag naar school gaat.

Ten slotte hebben wij enkele tientallen schoolgebouwen aangesloten op een energiemonitoringssysteem. Daardoor wordt inzichtelijk wat de gebouwen energetisch doen. Afhankelijk van hoe ver de opdrachtgever reeds is met uitvoering van maatregelen kunnen we u begeleiden in ‘de-weg-naar-0’. Wij vinden het ook onze taak om op die manier ons steentje bij te dragen aan een beter milieu door het beheersen van de uitgaven aan energie.

Kortom:

Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau maakt bestaand vastgoed klaar voor de toekomst!