De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten die in 2011 is ingesteld voor een periode van vijf jaar heeft wezenlijk bijgedragen aan de succesvolle herbestemming van diverse monumenten. Daarom wil Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
deze regeling voor een periode van 5 jaar verlengen. In de praktijk betekent dit dat de regeling van kracht blijft tot 1 oktober 2021.

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten voorkomt dat monumenten zoals kerken, fabrieken en boerderijen langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De regeling bestaat uit subsidie voor onderzoek naar de mogelijkheden van transformatie en subsidie voor het wind- en waterdicht maken van het gebouw om verval van het monument te voorkomen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 30/11/15)