herbestemming

Herbestemming

Bureau Lakerveld heeft ruime ervaring met herbestemmen van bouwwerken. Ook herbestemming is een regelmatig terugkomend fenomeen, waarbij monumenten voor andere doeleinden gebruikt gaan worden dan waar ze oorspronkelijk voor waren bedoeld. Maar niet ieder gebouw is geschikt voor iedere willekeurige functie.  Hoe bepaal je een passende nieuwe invulling voor een bestaand gebouw? Wat zijn de positieve en negatieve aspecten van het gebouw? Is een bepaalde functie haalbaar en hoe moet deze functie worden vormgegeven?

Wij kunnen helpen om op deze vragen een antwoord te vinden met behulp van de transformatiecheck. Het idee voor deze check is ontstaan door de kennis die wij hebben opgedaan bij een grote verscheidenheid aan herbestemmingsprojecten. Met de transformatiecheck kunnen we voor een opdrachtgever nagaan welke functie voor een gebouw haalbaar is. De check kan op twee manieren worden ingestoken: ofwel het gebouw is bekend en wordt onderworpen aan de check, ofwel de gewenste functie is reeds bekend en voor een pand wordt onderzocht of een dergelijke functiewijziging haalbaar is.

Het doel van de check is om in korte tijd grofmazig te kunnen bepalen of een bestaand gebouw geschikt is voor een reeds bekende of nog te onderzoeken functie.

 

Methodiek
De transformatiecheck is ontwikkeld met behulp van beproefde systemen en coderingen, die deels zijn samengevoegd en uitgebreid tot één methode. Deze methode wordt gecombineerd met de ruime ervaring die bureau Lakerveld heeft op het gebied van herbestemmingen en bouwen in het algemeen. Met de check wordt onder andere gekeken naar:

  • Locatie en haalbaarheid plankosten;
  • Ruimteverzameling en functionele haalbaarheid;
  • Bouwhistorie en culturele haalbaarheid;
  • Conditie en technische haalbaarheid;
  • Transformatiekosten en financiële haalbaarheid;
  • Nieuwe bestemming en maatschappelijke haalbaarheid.