Voorbereidingen aanpassingen Griendencollege gestart

 

Op 12 januari 2015 is een grote stap gezet naar de aanpassingen van het gebouw van het Griendencollege, zodat de leerlingen van de VSO Bleyburgh en de nevenvestiging van De Wereldbol daar vanaf medio 2015 onderwijs kunnen volgen. Op deze dag hebben de schoolbesturen een samenwerkingsovereenkomst getekend. En met een feestelijke overhandiging van de opdrachtbrief heeft de gemeente Sliedrecht het bouwheerschap overgedragen aan deze schoolbesturen.

 

Plannen kunnen uitgevoerd worden

Nu het opdrachtgeverschap is overgedragen, kunnen de schoolbesturen de aannemer de opdracht geven om de reeds gemaakte plannen uit te voeren. Bij deze plannen is rekening gehouden met de behoefte van de kinderen. Daarom is er sprake van twee aparte ingangen en worden het twee aparte scholen in één gebouw. Hiermee behouden beide scholen hun eigen uitstraling. Doordat de verkeerstromen voor de leerlingen van de Bleyburgh en De Wereldbol zoveel mogelijk op eigen terrein plaatsvinden, wordt de overlast in de straat tot het minimum beperkt.

Kees de Jongh (bestuurder Griendencollege) en Jim Bijlstra (bestuurder SPON): ‘We zijn zeer tevreden met de plannen en kijken uit naar het eindresultaat”.

 

Kwaliteitsimpuls

Wethouders Tanis en Den Braanker: “We zijn blij dat we – samen met de schoolbesturen – een plan hebben kunnen maken, die recht doet aan de eigenheid van beide scholen. Hierdoor wordt zowel de positie van het speciaal als het voortgezet onderwijs in Sliedrecht versterkt en kunnen wij kinderen in Sliedrecht zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving onderwijs bieden.”