De uitvoeringsfase van de G. Th. Rietveldschool, openbare school voor basisonderwijs aan de Einsteinlaan in Badhoevedorp is in volle gang. Momenteel wordt toegewerkt naar het hoogste punt.

In opdracht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) wordt de restauratie en nieuwbouw op dit moment uitgevoerd door Aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk. Het ontwerp voor de nieuwbouw én het restauratieplan is het resultaat van samenwerking tussen RoosRoos Architecten uit Oud-Beijerland en Lakerveld Ingenieurs- & Architectuurbureau. Ons bureau verzorgd ook de directievoering en het toezicht op de werkzaamheden.

Volgens de planning kan het nieuwe schoolgebouw in mei 2022 in gebruik worden genomen.

Een uitdagende klus, waar we de opgedane energie in de vakantieperiode graag voor inzetten!