Per 1 januari werkt Willard van Reenen, op vrijdag voor zichzelf. Drukwerk
Hij is een eigen bouwhistorisch bureau begonnen.